Това са услугите, които предлагаме:

Счетоводство

 • Текуща обработка на документи
 • Контрол върху вземания и задължения
 • Отчитане на активи и начисляване на амортизации
 • Отчитане на разходи – по пера, отдели, бюджет
 • Изготвяне на месечни отчети

Данъци

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации и годишен финансов отчет
 • Подаване на информация и документи към институции – НАП, НСИ, БНБ
 • Представителство при данъчни проверки и ревизии

Трудови възнаграждения

 • Калкулиране на месечни възнаграждения и удръжки
 • Подаване на осигурителна и друга информация и документи към НАП и НОИ
 • Представителство при проверки и ревизии
 • Изготвяне на трудови досиета
 • Издаване на документи и справки за осигурителен стаж и доход
 • Консултации по трудови и осигурителни въпроси

Други услуги

 • Счетоводни, данъчни или административни услуги във връзка с по-специфични бизнес практики