Данни за платежно нареждане за плащане на такса към Търговски регистър за публикуване на годишен финансов отчет:

 

Платете на: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

IBAN на получателя: BG36CREX92603114549401

BIC: CREXBGSF

Банка на получателя: ТБ ТОКУДА БАНК АД

Вид плащане: не се попълва

Сума: 20,00 лв. при подаване на заявление по електронен път /40,00 лв. при подаване на заявление на място в агенцията (считано от 14.02.2014)

Основание за плащане: ТАКСА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Вид на документа: 9

Номер на документа: не се попълва
Дата на документа: не се попълва
От дата / До дата : не се попълва

Comments

No Responses to “Такса Търговски регистър за обявяване на годишен финансов отчет”

Write a Comment