Финансовите отчети от началото на 2012 г. се обявяват със Заявление Г2.

В Данни на заявителя е достатъчно да се посочи само ЕГН и Качество на заявителя.

ЕГН-то няма да бъде видимо за потребителите. Промените в Закона за Търговския регистър във връзка със защитата на личните данни предвиждат данни като ЕГН и постоянен адрес да не са общодостъпни, както бе до скоро.

В раздел Приложения след натискане на бутон Извлечи адрес на управление на търговец се уверете, че след „бул./ул.“ всички клетки са попълнени.

Там, където нищо не би следвало да се попълни, поставете „-„. В противен случай ще получавате съобщение, че има непопълнена или невалидна информация.

Ако не можете да преминете към Подписване,

вероятно инсталираната версия на Java на вашия компютър е твърде стара. Можете да проверите, дали е така и да свалите на http://www.java.com.

От началото на 2012 г. таксата за обявяване на финансов отчет по електронен път е 25 лева.

Comments

No Responses to “Проблеми при електронно публикуване на финансов отчет в Търговски регистър”

Write a Comment