Posts Tagged ‘ банкова сметка Търговски регистър ’

Данни за платежно нареждане за плащане на такса към Търговски регистър за публикуване на годишен финансов отчет:   Платете на: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА IBAN на получателя: BG36CREX92603114549401 BIC: CREXBGSF Банка на получателя: ТБ ТОКУДА БАНК АД Вид плащане: не се попълва Сума: 20,00 лв. при подаване на заявление по електронен път /40,00 лв. при подаване […]