Posts Tagged ‘ безработица ’

Основание: глава Четвърта, раздел III и IV на Кодекса за социално осигуряване (КСО) Цел на обезщетението: упражняване правото на парично обезщетение от лица, останали без работа, осигурени за риск „Безработица” Право на обезщетение имат: лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, и […]