Posts Tagged ‘ ЗДДФЛ 2015 ’

Данъчно облекчение за деца съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 Право да ползват облекчението имат родителите, съответно настойниците и попечителите, приемните родители или близките и роднините, при които е настанено детето. Облекчението се ползва само от единия родител, като се представя декларация от другия, че последният няма да ползва същото облекчение. Облекчението […]