Posts Tagged ‘ изменения КТ ’

С Държавен вестник бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., бяха приети промени в Кодекса на труда. Резюме: Ред на ползване на платен отпуск: – Отпада задължението за изготвяне на графици за ползването му. (чл. 172 и 173) – Когато отпускът не е ползван до края на годината, за която се отнася, […]