Posts Tagged ‘ молба декларация ’

Основание: чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за семейни помощи за деца Цел на помощта: еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година Право на семейни помощи имат: семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, и чиито средномесечен доход на член от […]